Обява за длъжността "Отговорник/специалист, техническа поддръжка" в ОП "Обреден дом"

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДЕН ДОМ – ГРАД ДОБРИЧ

 

обявява свободно работно място за длъжността „ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ, ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА”

 

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

1.1. Област на дейност:  Траурна дейност

1.2. Цел на длъжността: Извършва дейности със специализирана техника за отсичане на дървета и кастрене на клони и ниска растителност. Участва активно в преместването, събирането и пренасянето на дървесната маса и отпадъците при отсичането. Извършва дейности по отстраняване на повреди в инсталациите на предприятието и на сградния фонд, както и други съпътстващи дейности, касаещи дейността на предприятието.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно

1.4. Години професионален опит:  най-малко една година

1.5. Допълнителни изисквания:

-  Познаване на Нормативните изисквания за охрана и безопасност на труда;

-  Познаване спецификата на работата с инструменти за кастрене на клони и поддържане на тревни площи;

-  Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

-  Умение за работа в екип;

-  С предимство ще се ползват кандидатите, притежаващи свидетелство за управление на инструменти - храсторези, моторни триони, коси и други подобни.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.

2.3.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.4. Автобиография

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП Обреден дом, ул. Адриана Будевска №1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика.

Лице за контакти: Румена Маринова, Телефон за контакти: 0885 518 474

4. Срок за подаване на документите:  10.07.2017г.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

Актуално

Представяне на новия брой на списание "Антимовски хан"

15.10.2018

Община град Добрич, Регионален исторически музей – Добрич и Сдружение на писателите – Добрич представят новия брой на списание „Антимовски хан“ днес, 15 октомври, от 17.30 ч. в Дом-паметник „Йордан...

Представяне на новия брой на списание "Антимовски хан"
ВИЖ ДОБРИЧ
11° C ясно небе
Нагоре