Обява за длъжността "Чистач/хигиенист" в ОП "Общински пазари"

Общинско предприятие „Общински пазари” - град Добрич

обявява свободно работно място

за длъжността „ЧИСТАЧ / ХИГИЕНИСТ”

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Отговаря за своевременното и качествено почистване на определените места и площи от Централен кооперативен пазар, Микро-пазарите, Центъра за базарна търговия, работните и санитарни помещения, стълбища и др.;

1.2. Кратко описание на длъжността: Почиства, полива, окопава и извършва всички останали грижи към растенията в и извън тревните площи. Сортира и изнася отпадъците на определените за това места, като съблюдава да не бъдат разпилявани. Зарежда с необходимите тоалетно-битови принадлежности стопанисваните тоалетни. При възлагане извършва почистване на помещения и участъци извън основната месторабота по график. Проверява за забравени електрически нагревателни уреди, осветление и кранове за вода, които биха довели до пожар или наводнения и взема мерки за тяхното изключване и спиране. Най-малко два пъти в годината извършва основно почистване на всички административни помещения, в т.ч. и почистване на остъклените части.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  начално;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – не се изисква;

      1.5. Години професионален опит:  не се изисква;

      1.6.  Допълнителни изисквания:

*  да притежава чувство за отговорност, лоялност и прецизност;

*  да не е съден и осъждан за злоупотреби;

* да притежава здравословно състояние, позволяващо извършване на дейността.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

  2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография /задължително посочен телефон за обратна връзка/;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в счетоводството на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. “Македония“ № 14 (Административна сграда), всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Лица за контакти: Десислава Стойчева. Телефон за контакти: 0893 39 14 11.

     4. Краен срок за подаване на документите: 26.05.2016г.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи;

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1  от КТ за четири-часов работен ден и със срок на изпитване (чл.70, КТ) шест месеца, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в счетоводството на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. “Македония“ № 14 (Административна сграда), всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
0.72° C ясно небе
Нагоре