Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Деловодител" в Центъра за услуги и информация

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 16.05.2017 г., комисия, назначена със Заповед № 515/11.05.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове:

1.Боряна Дилиянова Андреева - Директор в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

2.Севдалина Великова Иванова – Началник отдел „ЦУИ“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

3.Цветелина Тончева Енчева – Старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“;

            4.Жулиета Кирилова Христова – младши експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността Главен специалист – Деловодител на II-ро работно място „Деловодство“ в отдел ЦУИ, Дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“.

Допуснатите кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. На събеседване не се явиха лицата Надежда Петрова Петрова и Катя Стоянова Николова.

След проведеното събеседване, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да бъде сключен трудов договор с кандидата Севдалина Христова Борисова като най-добре представила се, от гледна точка на знания, умения и  професионален опит, свързани със задълженията на конкурсната длъжност.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Кандидатът ще бъде информиран и по телефон.

           

 

 

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.15° C ясно небе
Нагоре