Войнишки длъжности във военно формирование 22240 – Сливен

Община град Добрич разполага с информация за провеждане на конкурси за приемане на  военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

За длъжностите могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:

Да имат средно или по-високо образование;

Да са годни за военна служба;

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

Да са граждани на Р България и да нямат друго гражданство;

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание  “уволнение”;

Да покриват нормативите за физическа годност;

Да са психологически  пригодни.

Да не са навършили 28 години към датата на сключване на договора за военна служба.

Обявените места са за войнишки длъжности във военно формирование 22240 – Сливен.

Срокът за подаване на  документи е до 30.06.2017 г.;

Изпълнявалите военна служба могат да кандидатстват, ако са освободени поради организационно-щатни промени, но не по-късно от 10 години след освобождаването и не са навършили 41 години към датата на сключване на договора за военна служба.

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се подават и необходимите документи.

За информация може да се ползват и сайтовете на Централно военно окръжие www.comd.bg и Министерство на отбраната www.mod.bg  

Актуално

Община град Добрич: Предстои изпращане на съобщения с информация за дължимите данъци

22.02.2018

Община град Добрич уведомява гражданите, че предстои изпращане на индивидуални съобщения с информация за дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018г. и недобори за предходните...

Община град Добрич: Предстои изпращане на съобщения с информация за дължимите данъци
ВИЖ ДОБРИЧ
1° C ясно небе
Нагоре