Окончателни резултати от интервю/събеседване за длъжността "Библиотекар" - по заместване в Регионална библиотека "Дора Габе"

На 05.05.2017 г. в 10.00 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 05/02.05.2017 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове:         1. Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, в направление ББИО

                     2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

           3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

Комисията проведе интервю/събеседване с кандидатите за заемане на длъжността „Библиотекар” - по заместване.

Според утвърдените правила за провеждане на събеседването на всички кандидати бяха зададени шест еднакви въпроса, като окончателният индивидуален резултат се формира от общия сбор точки по всички критерии за оценка. В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60 % от максимално възможния окончателен резултат (30 от макс. 50 т.).

След проведеното събеседване с всички допуснати кандидати, комисията

 

РЕШИ:

 

Кандидатът постигнал максимален брой точки е :

  1. Мира Петрова Христова          с общ резултат  - 38  точки
  1. Даниела Цветанова Василева  с общ резултат - 36 точки, се класира като резерва

 

Комисията предлага на Директора на  РБ „Дора Габе” гр. Добрич да сключи с класирания кандидат трудов договор за заместване на служител, който отсъства от работа на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден.

 

Решението на комисията с класираните кандидати ще бъде публикувано на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, електронната страница на Община град Добрич, както и на Фейсбук страницата библиотеката.

 

С П И С Ъ К

На резултатите от събеседването, проведено  на 05.05.2017 г.

с кандидатите за длъжност „Библиотекар”- по заместване

в Регионална библиотека „Дора Габе” 

 

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

Вх. №

РЕЗУЛТАТ

1.

Даниела Цветанова Василева

ТРЗ  02-45-1 /21.04.2017

36

 

2.

Росица Лазарова Лазарова

ТРЗ  02-45-2 /21.04.2017

20

 

3.

Мира Петрова Христова

ТРЗ 02-45-3 /26.04.2017

38

 

4.

Милена Иванова Пейчева

ТРЗ 02-45-4 /28.04.2017

18

 

5.

Ана Маринова Радушева

ТРЗ 02-45-5 /28.04.2017

25

 

6.

Дарина Желева Желева

ТРЗ 02-45-6 /02.05.2017

28

 

                 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.62° C ниска облачност
Нагоре