Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник кухня"

Днес, 25.04.2017г. Комисия назначена със Заповед №10/24.04.2017г.на Директора на ДСП, град Добрич  в състав:

Председател – Ивелина  Драганова – Инженер-технолог ХВП в ДСП и членове:

1. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция ”ХД”;

2. Катя Атанасова - Майстор готвач в ДСП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността работник кухня в ДСП. 

       

До събеседването са допуснати:

Николинка Йовчева Иванова

Веселина Димитрова Петрова

Боряна Людмилова Райчева

     

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси/еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.     

    

Кандидатите се класират както следва: 

1. Николинка Йовчева Иванова 71 точки

2. Веселина Димитрова Петрова 60 точки

3. Боряна Людмилова Райчева 42 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДСП гр. Добрич, да сключи трудов Договор с класирания на първо място участник, на основание чл. 67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда на шест часов работен ден.

Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Да помним героите!

02.06.2020

"...Настане вечер – месец изгрее, звезди обсипят сводът небесен; гора зашуми, вятър повее, – Балканът пее хайдушка песен!...“ Поклон и вечна слава за Христо Ботев и всички знайни и незнайни герои,...

Да помним героите!
ВИЖ ДОБРИЧ
13.21° C разсеяна облачност
Нагоре