Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Разносвач" в Дом. соц патронаж

Днес, 10.02.2017 г. Комисия, назначена със Заповед № 3/03.02.2017 г. на Директора на ДСП, град Добрич  в състав:

Председател – Ивелина Драганова. –инженер технолог ХВП в ДСП и членове:

 1. Нели Желева– Главен експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”;
 2. Радосвета Костадинова –социален работник в ДСП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността разносвач на храна в ДСП.

      До събеседването са допуснати:

 1. Янка Стоянова Даскалова
 2. Виолета Иванова Петрова
 3. Даниела Димитрова Тодорова
 4. Соня Юлиянова Иванова
 5. Христина Димитрова Семова
 6. Марина Събева Петкова
 7. Силвия Кулева Захариева
 8. Милена Йорданова Стойчева
 9. Дияна Ангел Киркорян-Николова
 10. Галя Василева Станчева
 11. Йорданка Василева Стефанова
 12. Детелина Божанова Тодорова
 13. Кремена Веселинова Вичева 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не  се явиха следните кандидати:

 1. Даниела Димитрова Тодорова
 2. Соня Юлиянова Иванова
 3. Марина Събева Петкова
 4. Галя Василева Станчева
 5. Кремена Веселинова Вичева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси/еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.      

Кандидатите се класират както следва:  

 

КАНДИДАТ

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

1.

Христина Димитрова Семова

66

2.

Янка Стоянова Даскалова

59

3.

Силвия Кулева Захариева

58

4.

Виолета Иванова Петрова

55

5.

Детелина Божанова Тодорова

 

Дияна Ангел Киркорян-Николова

49

 

49

  6.

 

Йорданка Василева Стефанова

              48

7.

Милена Йорданова Стойчева

              45

 

Комисията предлага на Директора на ДСП гр. Добрич, да сключи трудов Договор с класирания на първо място участник Христина Димитрова Семова, на основание чл. 67, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда на четири часов работен ден.

Актуално

Изтича срокът за кандидатстване за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

20.08.2019

След 10 дни изтича срокът за подаване на заявления за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. С необходимите документи и условия за кандидатстване може да се запознаете на сайта на Община град Добрич в раздел:...

Изтича срокът за кандидатстване за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми
ВИЖ ДОБРИЧ
26.92° C ниска облачност
Нагоре