Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Готвач" в Домашен социален патронаж

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 09.02.2017г. Комисия, назначена със Заповед № 3.02.2017г. на Директора на ДСП, град Добрич  в състав:

Председател – Ивелина  Драганова –инженер технолог ХВП в ДСП и членове:

  1. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”;
  2. Радосвета Костадинова –социален работник в ДСП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността готвач в ДСП. 

        До събеседването са допуснати:

        1.Шенгюлер Ибрям Амет

        2.Данаила Стоянова Димитрова       

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси/еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.      

Кандидатите се класират както следва:  

1. Данаила Стоянова Димитрова

 

63 точки

2. Шенгюлер Ибрям Амет

 

           60 точки

Комисията предлага на Директора на ДСП гр. Добрич, да сключи трудов Договор с класирания на първо място участник, на основание чл. 67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда на шест часов работен ден.

Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

     

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за организация на движението в Деня на Добрич - 25 септември

24.09.2020

  З А П О В Е Д №1311 град Добрич 24.09.20 20 г.     На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от...

Заповед на кмета на Добрич за организация на движението в Деня на Добрич - 25 септември
ВИЖ ДОБРИЧ
16.84° C лека мъгла
Нагоре