Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Готвач" в Домашен социален патронаж

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 09.02.2017г. Комисия, назначена със Заповед № 3.02.2017г. на Директора на ДСП, град Добрич  в състав:

Председател – Ивелина  Драганова –инженер технолог ХВП в ДСП и членове:

  1. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”;
  2. Радосвета Костадинова –социален работник в ДСП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността готвач в ДСП. 

        До събеседването са допуснати:

        1.Шенгюлер Ибрям Амет

        2.Данаила Стоянова Димитрова       

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси/еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.      

Кандидатите се класират както следва:  

1. Данаила Стоянова Димитрова

 

63 точки

2. Шенгюлер Ибрям Амет

 

           60 точки

Комисията предлага на Директора на ДСП гр. Добрич, да сключи трудов Договор с класирания на първо място участник, на основание чл. 67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда на шест часов работен ден.

Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

     

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
5.54° C лека мъгла
Нагоре