Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла № 6 "Първи юни"

Днес,  13.01.2017 година  комисия назначена със заповед  №02/12.01.2017 г.  на Директор на Детска ясла №6 „Първи юни“

Председател – Диана Лазарова-педагог

и членове:

1.Нели Желева-Главен експерт Кадрова политика

2.Андриана Василева - Мед.сестра

проведе събеседване с кандидатите за длъжността мед.сестра  в Детска ясла „Първи юни“.

 

До събеседването за длъжността са  допуснати:

Росица Рачева Генчева

Милена Йорданова Стойчева

Маргарита Вичева Желева

Семра Кемуран Караибрям Изетова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси. Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр на проведеното събеседване /Приложение № 1 към Протокола/. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията нанесени в оценъчната карта за окончателното проведено събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.

Кандидатите се класират както следва:

1.Росица Рачева Генчева - 33 точки

2.Милена Йорданова Стойчева – 5 точки

Кандидатите  допуснати до събеседване

3.Маргарита Вичева Желева – не се явил

4.Семра Кемуран Караибрян -  Изетова  - не се явил

Комисията предлага на Директора на Детска ясла „Първи юни” да сключи трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка чл. 70  ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с Росица Рачева Генчева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

8 април - Международен ден на ромите

08.04.2020

Сърдечни поздравления отправяме днес към представителите на ромската общност в Добрич по повод Международния ден на ромите – 8 април. На тази дата се чества освобождаването на ромите от концентрационния лагер Аушвиц в края на...

8 април - Международен ден на ромите
ВИЖ ДОБРИЧ
9.48° C ясно небе
Нагоре