Обява за длъжността "Концерт-майстор" в Камерен оркестър гр.Добрич

Обявление

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

обявява свободно работно място за длъжността концерт-майстор

в Камерен оркестър гр.Добрич

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1. 1 Област на дейност: Творческа и изпълнителска дейност в областта на музикалното изкуство;
  2. 2  Цел на длъжността: Участва в реализирането на художествената и творческата дейност на Камерен оркестър  и на културната политика на Община град Добрич в областта на музикалното изкуство;
  3. 3 Изискваща минимална степен за завършено образование: Висше;

      1.4  Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: Музикално изкуство /сценично изкуство/;

      1.5  Години професионален опит:  5 години стаж;

      1.6  Допълнителни изисквания: професионална и комуникативна компетентностмения за работа в екип;

2. Необходими документи за кандидатстване:

       2.1  Заявление за участие/образец/;

       2.2  Документ за самоличност

       2.3  Автобиография;

       2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

        2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа.  Лице за контакт: Снежана Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 04.01 до 10.01.2017 година включително

5. Етапи на подбора

          5.1 Практически изпит-всеки кандидат да подготви: Вивалди  ,,Годишните времена” - за солова партия

          5.2 Събеседване с допуснатите кандидати

Допуснатите до практически изпит и събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1 от КТ  и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,в Корпус 3 /бивш Партиен дом/, ет.7,стая 711.

 

 

 

Актуално

Заповед на кмета на Добрич за преустановяване провеждането на приемни дни на кмет, кметски екип и Главен архитект

09.07.2020

  З А П О В Е Д   № 907   гр. Добрич, 9.07. 20 20 г .   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и...

Заповед на кмета на Добрич за преустановяване провеждането на приемни дни на кмет, кметски екип и Главен архитект
ВИЖ ДОБРИЧ
16.43° C ясно небе
Нагоре