Списък на одобрените лица, които ще ползват услугата "Обществена трапезария"

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ОБЩЕСТЕВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

 

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

1

06.12.16

Николай  Манов Димитров

бул.Русия 59 -10-10

2

06.12.16

Стоян Маринов Стоянов

ул.Лозята Първи път 61

3

06.12.16

Неджибе Али Ахмед

ул.Бойчо Огнянов 8

4

06.12.16

Асен Ангелов Асенов

ул.Бойчо Огнянов 8

5

06.12.16

Ридван Сали Рифат

бул.Русия 59 -3-19

6

06.12.16

Себает Сюлейман Рифат

бул.Русия 59 -3-19

7

06.12.16

Красимира Димитрова Куртева

кв.Балик 27 –В-5-13

8

06.12.16

Янка Лалова Янчева

бул.Русия 53 -14-83

9

06.12.16

Нурел Селим Билял

ул.Генерал Скобелев 23

10

06.12.16

Исмаил Али Хасан

ул.Люле Бургас 37  

11

06.12.16

Веселин Игнатов Василев

ул. Морава 27

12

06.12.16

Иван Илиев Петров

кв.Лозята ул.Главен път 56-А

13

06.12.16

Георги Александров Желязков

ул.Люле Бургас 36  

14

06.12.16

Мелек Джавад Ахмедова

ул.Лозята Втори път 27

15

06.12.16

Галина Мирчева Атанасова

Студ.общ-е  ул.Калиакра 54-1-2-202

16

06.12.16

Хайри Мехмед Изет

ул.Д-р Иван Пенаков 15-Б-2-4

17

06.12.16

Неджими Мехмед Изет

ул.Д-р Иван Пенаков 15-Б-2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

18

06.12.16

Маринела Василева Маринова

кв.Христо Ботев -8-В-3-9

19

06.12.16

Мария Велинова Желева

ул.Войнишка 13

20

06.12.16

Галинка Георгиева Янкова

ул.Войнишка 13

21

06.12.16

Ганка Димитрова Новакова

ул.Кубадин  1-13-60

22

06.12.16

Блага Василева Стефанова

ул.Хан Тервел 196-2-6

23

07.12.16

Дарина Витанова Илиева

ул.Капитан Андреев 2-3-17

24

07.12.16

Виктор –Пламен  Даринов Илиев

ул.Капитан Андреев 2-3-17

25

07.12.16

Ивелин Маринов Маринов

ул.Д-р Иван Пенаков 15-В-3

26

06.12.16

Мита Колева Петрова

ул.Лозята Втори път 278

27

07.12.16

Виолета Кирилова Иванова

жк.Строител 55

28

07.12.16

Злати Костадинов Енев

ул.Вихър 2-Б-4-7

29

07.12.16

Петър Димитров Петров

кв.Дружба 12-Г-2-4

30

07.12.16

Стефан Иванов Николов

ул.Стоян Михайловски 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

45

08.12.16

Станко Петков Станков

ул.Драва -2-Б

46

08.12.16

Маринка Иванова Евтимова

ул.Цар Симеон 13-А-4-7

47

08.12.16

Светослав Иванов Жечев

ул.Шипка 5-А

48

08.12.16

Атанас Николов Костов

ул.Шипка 5-А

49

08.12.16

Иван Господинов Иванов

ул.Шипка 5-А

50

08.12.16

Филип Емилов Шишманов

ул.Шипка 5-А

51

08.12.16

Марияна Вичева Йорданова

ул.Димитър Ковачев 38-Г-3-9

52

08.12.16

Атанас Стоянов Димитров

ул.Генерал Георги Попов -92

53

08.12.16

Краси Стоянова Димитрова

ул.Трепетлика 1-А

54

08.12.16

Добра Желева Иванова

кв.Балик 46-Б-5-18

55

08.12.16

Стоянка Митева Бонева

кв.Балик 46-Б-5-18

56

08.12.16

Ангелинка Маринчева Георгиева

кв.Балик 46-Б-5-18

57

08.12.16

Йордан Данаилов Русков

жк.Строител 71-Г-2-5

58

08.12.16

Детелин Стоянов Костов

ул.Силистра 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

59

09.12.16

Нуржихан  Мехмед  Азис

ул.Вит 10

60

09.12.16

Биргюл Азис Сали

ул.Люле Бургас 62

61

09.12.16

Салим Биргюл Азис

ул.Люле Бургас 62

62

09.12.16

Нанко Георгиев Стоянов

ул.Неофит Бозвели 27-А

63

09.12.16

Даринка Маринова Стоянова

Студентско общежитие -1-2-205

64

09.12.16

Ахмед Карани Халил

Студентско общежитие -1-2-210

65

09.12.16

Ганчо Николов Тинев

кв.Иглика 1-1-Б-8-23

66

09.12.16

Павлин Василев Колев

ул.Васил Левски -4-А-6

67

09.12.16

Тихомир Андреев Василев

ул.Стоян Михайловски 5-2-6

68

09.12.16

Живко Андреев Василев

ул.Стоян Михайловски 5-2-6

69

09.12.16

Геновева Колева Клочкова

жк.Дружба 30-А-2-4

70

08.12.16

Цветан Георгиев Кънински

Студентско общежитие -1-3-303

71

09.12.16

Теодор Владимиров Колев

жк.Добротица 36-Г-2

72

08.12.16

Ели Данаилова Торлева

ул.Отец Паисий 33-А-6-15

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

73

12.12.16

Невин Хасанова Алиева

ул.Ил.Макариополски 19-2

74

12.12.16

Гьокан Невин Хасанова

ул.Ил.Макариополски 19-2

75

12.12.16

Севгюлер Алтунай Азис

ул.Ил.Макариополски 19-2

76

12.12.16

Арзу Невин Хасанова

ул.Ил.Макариополски 19-2

77

12.12.16

Фердес Ибрям Мехмедова

кв.Иглика 2-Б-1-1

78

12.12.16

Сертан Шенгюлер Демиров

кв.Иглика 2-Б-1-1

79

12.12.16

Серчин Шенгюлер Демиров

кв.Иглика 2-Б-1-1

80

12.12.16

Кемал Исмайл Мехмед

кв.Дружба 28-Г-3-7

81

12.12.16

Ганю Цветанов Ганев

бул.Добруджа 24-А

82

12.12.16

Иван Иванов Симеонов

Студентско общежитие -1-3-311

83

12.12.16

Зоица Бонева Славова

ул.Орфей 2-А

84

12.12.16

Христо Костов Славов

ул.Орфей 2-А

85

12.12.16

Елена Йорданова Радушева

кв.Добротица 24-Б-4-8

 

 

 

 

 

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

86

12.12.16

Нина Николаевна Димова

ул.Цар Иван Асен 2

87

12.12.16

Александър Ксениев Николаев

ул.Цар Иван Асен 2

88

12.12.16

Николета Ксениева Николаевна

ул.Цар Иван Асен 2

89

12.12.16

Яна Георгиева Проданова

ул.Цар Иван Асен 2

90

12.12.16

Даниел Янев Георгиев

ул.Цар Иван Асен 2

91

12.12.16

Поля Великова Георгиева

ул.Цар Иван Асен 2

92

12.12.16

Деница Георгиева Илиева

ул.Цар Иван Асен 2

93

12.12.16

Агафия Георгиева Райчева

ул.Цар Иван Асен 2

94

12.12.16

Владин Бенков Йовчев

Студентско общежитие -1-1-104

95

12.12.16

Камелия Добромирова Иванова

ул.Кубадин 18-Б

96

12.12.16

Елена Димитрова Колева

ул.Кубадин 18-Б

97

12.12.16

Сашо Евстатиев Консулов

ул.Отец Паисий 13-Д-4-11

98

12.12.16

Шенгюлер Демиров Мехмедов

кв.Иглика 2-Б-1-1

99

13.12.16

Светлана Иванова Тодорова

ул .Цар Симеон 13-В-7

100

13.12.16

Айдън  Мехмед  Мюсреф

ул.Ген. Г Попов 30а

101

13.12.16

Марин Вълчев Маринов

жк.Балик 51-А-5

                        

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

102

13.12.16

Мария Кирова Пасева

жк.Балик 44-А-22

103

13.12.16

Весела Димитрова Стоянова

ул.Ралица №33а

104

13.12.16

Дейвид Димитров Василев

ул.Ралица №33а

105

13.12.16

Галин Димитров Василев

ул.Ралица №33а

106

13.12.16

Татяна Димитрова Тодорова

ул.Осми март №31б

107

13.12.16

Тодорка Тодорова Симеонова

ул.Иван Кършовски №141

108

13.12.16

Марийка Иванова Николова

ул.Боримечка№26

109

13.12.16

Емилиян Марев Иванов

ул.Боримечка№26

110

13.12.16

Марийка Иванова Дечева

ул.Надежда№10а

 

 

 

 

 

Списък  резерви

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

1

13.12.16

Железка Пенчева Йовева

ул.Иван Пенаков №37а

2

13.12.16

Костадин Колев Иванов

ул.Иван Пенаков №37а

3

13.12.16

Андрей Колев Атанасов

ул.Иван Пенаков №37а

4

06.12.16

Добра Иванова Петрова

ул.Силистра №51-Б-3-7

5

08.12.16

Георги Маринов Стоянов

ул.Драва №6

6

12.12.16

Мария Христова Златанова

ул.Капитан Андреев№2-5-17

7

12.12.16

Ивелина Колева Иванова

ул.Кубадин№18б

 

Дата

Име, Презиме, Фамилия

Адрес

1

06.12.16

Христина Колева Ананиева

ул.Капитан Андреев№2-1

2

07.12.16

Виолета Илиева Цанин

ул.Капитан Андреев№2-3-17

3

08.12.16

Радослав ИвановРадев

ул.Хр.Ботев №5-Г-7-20

4

09.12.16

Емилия Михайлова Колева

жк.Добротица №36-Г-2

5

12.12.16

Невяна Маринова Кирилова

ул.Ил.Макариополски№19-2

6

13.12.16

Тодорка Петрова Атанасова

бул.Добруджа№11-Б-2

7

13.12.16

Миневер Мюзекия Асанова

ул.Хр.Ботев№9-В-5

8

13.12.16

Аптула Ахмед Аптула

бул.Русия №164

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ,КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛИВИТЕ ГРУПИ НА НАРЕДБА №РД-07-1/04.04.2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
28.51° C ясно небе
Нагоре