Резултати от проведен тест за длъжността "Директор" на дирекция "Устройство на територията, инфраструктура и околна среда"

ПРОТОКОЛ

Днес, 22.12.2016 година в малката заседателна зала на Община град Добрич от 09:30 часа, комисия в състав:

  Председател: арх. Боян Костов Коларов, Зам.-кмет УТ на Община град Добрич

и членове на комисията:

1. Цветелина Енчева - Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция УТИОС при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 08.12.2016 г. към чл. 20, ал. 3 от НПКДС до теста е допусната:

1. Мария Михайлова Качанова-Димитрова

На основание Заповед №1442/21.11.2016 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.

На основание чл. 27 от НПКДС на кандидата е осигурен:

- лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да дава отговори по теста

- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите.

Съгласно чл. 27, ал. 3 от НПКДС на кандидата бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

В 09:40 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и определената от комисията продължителност на конкурса /един астрономически час/.

Кандидатът изтегли чрез жребий тест №2. Председателят на комисията обяви в 09:45 часа начало за решаване на теста.

В 10:20 часа след като кандидатът предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят на решаване на теста.

След проверката на теста от страна на комисията, кандидатът има следните резултати:

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Мария Михайлова Качанова-Димитрова

24 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите, кандидатката e постигнала резултат над минималния и същата е допусната до провеждане на интервю.

Успешно издържалият теста кандидат, съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от НПКДС ще се уведоми писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
2.8° C ниска облачност
Нагоре