Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 32 „Зорница”

П Р О Т О К О Л

Днес, 20.12.2016г. Комисия, назначена със заповед № 86 /14.12.2016г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател:

Жана Николова – Главен учител в  ДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

 1. Севдалина Владимирова  - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
 2. Галина Петрова - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
 3. Тонка Гочева - ЗАС в ДГ №32 „Зорница”
 4.  Несрин Йълмаз- Експерт Дирекция „ХД”  функция „Образование” при Община град Добрич

Проведе процедура събеседване с кандидатите за длъжността  помощник възпитател  в  ДГ № 32 „Зорница” въз основа на представянето им комисията извърши следното класиране:

 1. Павлета Алексиева Недева – 119 т.
 2. Силвия Георгиева Петрова – 105 т.
 3. Светлана Величкова Колева – 95 т.
 4. Жулиета Дичева Кирчева – 93 т.
 5. Мариана Жечева Тодорова - 89 т.
 6. Магдалена Иванова Танева – 85 т.
 7. Айлин Ердинчева Неждетова – 77 т.
 8. Геновева Христова Тодорова – 65 т.
 9. Мария Антонова Иванова – 61 т.
 10. Галина Великова Узунова – 57 т.
 11. Марияна Желязкова Стоянова – 49 т.
 12. Петка Желязкова Петкова – 45 т.
 13. Емилия Игнатова Димитрова – 43 т.
 14. Ангелинка Маринчева Георгиева – 29 т.

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница”

гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания кандидат на първо място Павлета Алексиева Недева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
30° C разкъсана облачност
Нагоре