Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 32 „Зорница"

П Р О Т О К О Л

Днес, 16.12.2016г. Комисия, назначена със заповед № 86 /14.12.2016г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател:

Жана Николова – Главен учител В ДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

 1. Севдалина Владимирова  - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
 2. Галина Петрова - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”
 3. Тонка Гочева - ЗАС в ДГ №32 „Зорница”
 4.  Нели  Желева- Гл.експерт „Кадрова политика” Дирекция „ХД” при Община град Добрич

Проведе процедура по допускане на кандидатите за длъжността помощник възпитател  в  ДГ № 32 „Зорница” въз основа на подадените документи.

     За участие документи са подадени от:

 1. Мария Антонова Иванова
 2. Павлета Алексиева Недева
 3. Геновева Христова Тодорова
 4. Емилия Игнатова Димитрова
 5. Магдалена Иванова Танева
 6. Силвия Георгиева Петрова
 7. Петка Желязкова Петкова
 8. Веселина Димитрова Петрова
 9. Жулиета Дичева Кирчева
 10. Айлин Ердинчева  Неждетова
 11. Галина Великова Узунова
 12. Марияна Желязкова Стоянова
 13. Мариана Жечева Тодорова
 14. Светлана Величкова Колева
 15. Ангелинка Маринчева Георгиева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора събеседване и практическа задача кандидатите, с изключение наВеселина Димитрова Петрова, тъй като не отговаря на изискванията за завършено средно образование:

 1. Мария Антонова Иванова
 2. Павлета Алексиева Недева
 3. Геновева ХристоваТодорова
 4. Емилия Игнатова Димитрова
 5. Магдалена Иванова Танева
 6. Силвия Георгиева Петрова
 7. Петка Желязкова Петкова
 8. Жулиета Дичева Кирчева
 9. Айлин Ердинчева Неждетова
 10. Галина Великова Узунова
 11. Марияна Желязкова Стоянова
 12. Мариана Жечева Тодорова
 13. Светлана Величкова Колева
 14. Ангелинка Маринчева Георгиева

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община  град Добрич.

Събеседването, на което ще бъде оценена професионалната подготовка и качествата на кандидатите ще се проведе в учителската стая на ДГ №32 на 20.12.2016г. /вторник/. Кандидатите ще бъдат уведомени лично за часа на провеждане. 

Актуално

В Добрич ще гостуват Стефан Далчев - орган и Магдалена Далчева - виолончело с концерт от Великденския цикъл Класика. Заповядайте на 22 април /понеделник/ от 18.30 ч. в Концертна зала „Добрич“

18.04.2019

Стефан Далчев: „Прецизно подбрана и подготвена е програмата за концерта ни в Добрич“   Стефан Далчев е роден в София. Като студент по пиано в класа на К. Ганев в НМА „Проф. Панчо Владигеров“...

В Добрич ще гостуват Стефан Далчев - орган и Магдалена Далчева - виолончело с концерт от Великденския цикъл Класика. Заповядайте на 22 април /понеделник/ от 18.30 ч. в Концертна зала „Добрич“
ВИЖ ДОБРИЧ
9.75° C ясно небе
Нагоре