Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Рехабилитатор" в ЦСРИ

Днес,16.12.2016г. Комисия, назначена със Заповед № 175/12.12.2016г. на Директора на ЦСРИ, град Добрич  в състав:

Председател – Ивелина Карова – социален работник в ЦСРИ и членове:

  1. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”;
  2. Сашка Карова – психолог в ЦСРИ,

проведе събеседване с кандидата за длъжност Рехабилитатор в ЦСРИ.

        

  До събеседването са допуснати:

 

 Гинка Николаева Димитракиева

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.  

1. Гинка Николаева Димитракиева

66т.

 

 

 

 

Комисията предлага на Директора на ЦСРИ гр. Добрич, да сключи трудов Договор с Гинка Николаева Димитракиева, на основание чл. 67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда

Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich..bg.

Настоящия протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Общинското дружество „Градски транспорт - Добрич“ организира демонстрация на електрически автобус “Solaris“

14.10.2019

Демонстрацията е организирана на 15 октомври от 13.00 часа в Депото на общинското дружество „Градски транспорт“. Електрическият бус в продължение на няколко дни ще бъде тестван по градската линия 111.   Solaris...

Общинското дружество „Градски транспорт - Добрич“ организира демонстрация на електрически автобус “Solaris“
ВИЖ ДОБРИЧ
13.69° C тъмни облаци
Нагоре