Обява за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 32 "Зорница"

ДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „помощник възпитател”  в детска градина

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: образование

1.2. Цел на длъжността: Осигурява  необходимите  санитарно – хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна  възраст; съвместно с учителя отговаря за опазване живота на децата и пръв помощник при организиране на възпитателно –образователната  дейност

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

1.4. Допълнителни изисквания за длъжността: съвместяване с помощник готвач, или готвач при необходимост; документ за професионална квалификация готвач; помощник готвач; икономист; организаторски умения; отговорност; работа  в екип.

1.5. Години професионален опит:не се изисква

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование,

    за готвач или помощник готвач, икономист /ако притежава/

2.3. Професионална  автобиография;                                                                                      ;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”,  ж.к. “Строител” до бл. 65 всеки делничен ден от  9.00 часа до 13:00 часа.

Лице за контакти:  Марияна Димитрова – Директор на ДГ №32,  Телефон за контакти: 058/665223

4. Срок за подаване на документите: от 14.12.2016 г. до 16.12.2016 г. до 13.00 ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността помощник възпитател, в ДГ № 32 “Зорница“ град Добрич  – ж.к. „Строител” до бл. 65.

Актуално

“История на изкуството в училище” за първи път в Добрич

07.12.2017

Програмата на Фондация "Изиарт" за обучение по  "История на изкуството" за първа година ще се реализира в училище в град Добрич – ОУ „Христо Смирненски”. Занятията се провеждат в третите класове, като...

“История на изкуството в училище” за първи път в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9° C ясно небе
Нагоре