Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в ЦНСТДМУ

Днес, 05.12.2016 г. комисия назначена със заповед № 175/29.11.2016 година на Директора на ЦНСТДМУ гр. Добрич в състав:

Председател: Марияна Вълкова – социален работник в ЦНСТДМУ

и членове:      1. Красимира Кирова – главен експерт „Управление на здравната грижа“ към Дирекция „ХД“

2. Мария Жекова – домакин – касиер в ЦНСТДМУ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ДЕТЕГЛЕДАЧ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания град Добрич.

До събеседване са допуснати:

  1. Марияна Димитрова Стоянова
  2. Димитричка Георгиева Канева
  3. Грозданка Добрева Гочева
  4. Янка Минчева Минчева
  5. Георги Симеонов Йорданов

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се яви Грозданка Добрева Гочева.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 1 към Протокола), веднага след приключването му.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Димитричка Георгиева Канева – 43 точки
  2. Марияна Димитрова Стоянова – 36 точки
  3. Георги Симеонов Йорданов – 22 точки
  4. Янка Минчева Минчева – 19 точки

Комисията предлага да бъде сключен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с кандидата, класирал се на първо място – Димитричка Георгиева Канева.

Настоящият протокол за резултата от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, а другият – за комисията.

Актуално

Домашният социален патронаж в Добрич ще разполага с 2 нови микробуса за доставка на топла храна по домовете на възрастните хора

11.10.2019

Домашният социален патронаж в Добрич за първи път получава чисто нови автомобили. Днес зам. – кметът д-р Емилия Баева връчи ключовете на микробусите на директора на Патронажа Боряна Георгиева. С тези два нови автомобила, Домашният...

Домашният социален патронаж в Добрич ще разполага с 2 нови микробуса за доставка на топла храна по домовете на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
11.05° C плътна мъгла
Нагоре