Изтичат сроковете за плащане на местни данъци и такси

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че :

 

На 31 януари 2014 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2014 г. :

са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2014 г.
могат да платят първа вноска за патентен данък за 2014 г.;
имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2014 г. с 5 на сто отстъпка.

На 30 януари 2014 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2014 г.
От 01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства за 2014 г.;
От 01 март 2014 г. до 30 април 2014 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за данък върху превозните средства за цялата 2014г. с 5 на сто отстъпка.
От 01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2014 г.
От 01 март 2014 г. до 30 април 2014 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ и ТБО за цялата 2014 г. с 5 на сто отстъпка.
На 31 март 2014 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче.

 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа и в касите на Easy Pay в цялата страна;
безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

  IBAN сметка           -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

              банков код   -           SOMBBGSF

            “ Общинска банка ” АД - Добрич

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти   -  44 21 00

код за вид плащане - такса за битови отпадъци               -  44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните средства  -  44 23 00

код за вид плащане – патентен данък                                -  44 14 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче       -  44 80 13

 

 

Справки могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич и на телефони : 603 196 и 602 314.       

Актуално

На 19 октомври от 17.30 ч в залата на Община град Добрич ще бъде представена книгата „Бивши хора по класификацията на Държавна сигурност“.

16.10.2018

Издателство Сиела,  Регионална библиотека „Дора Габе” със съдействието на Община град Добрич Ви канят на премиера на книгата на проф. Вили Лилков и разследващия журналист Христо Христов „Бивши по класификацията на...

На 19 октомври от 17.30 ч в залата на Община град Добрич ще бъде представена книгата „Бивши хора по класификацията на Държавна сигурност“.
ВИЖ ДОБРИЧ
21° C ясно небе
Нагоре