Община Добрич обявява конкурс за подбор на ромски медиатори

ОБЯВА

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ПОДБОР НА РОМСКИ МЕДИАТОРИ

 

по проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, по Компонент 1 „Грижа за младежи в риск” на Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

Описание на длъжността:

Ролята на ромските медиатори ще се състои в това да насърчават децата и младежите от ромската общност активно да участват в инициативите, които Младежки център Добрич организира. Да подпомагат активно в провеждането на тези инициативи - културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения). В тези мероприятия ще имат възможност да се включват и родителите на децата и младежите в риск и имат за цел да осмислят и запълнят свободното време на децата и младежите, да подпомогнат личностното развитие и социалната интеграция на младите хора.

Ромските медиатори ще проведат обучения „Училище за родители” ( 2 групи от по 15 човека) на деца и младежи в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи. Родителите ще бъдат подбрани с помощта на ромските медиатори. Тъй като семейството е основна единица в едно общество, то ролята на ромския медиатор ще бъде да даде насоки и идеи при възпитаването на тези деца, за преодоляване на проблеми и конфликтни ситуации и да се насърчава тяхното развитие във всякакъв аспект. Училището ще се провежда и на терен - в рамките на проекта, медиаторите ще посещават по три пъти семействата на децата с най- сериозни проблеми. Така на място ще се обсъждат проблеми и казуси във всяко семейство и ще се работи в посока преодоляване на тези проблеми и постигане на положителни резултати.   

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Средно образование  - завършена образователна степен;
Владеене на ромски език;
Да не са осъждани.

 

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
Препоръки от работодател/и е предимство;
Много добри комуникативни умения.

 

Начин на извършване на подбора:

Проверка на документите.
Интервю.

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен конкурса – 2 работни места.

 

Документи за кандидатстване:

Заявление по образец;
Автобиография по образец;
Декларация по образец;
Копие на документ за самоличност;
Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
Актуална снимка.

 

Място за подаване на документи:

Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.
Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик.
На плика трябва да е изписана следната информация:

 

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”

ул. „България” 12, гр. Добрич

 

Име, адрес и телефон на кандидата

 

за участие в конкурс за Ромски медиатор

НЕ ОТВАРЯЙ!

 

Краен срок за подаване на документи

До 16.00 часа на 28 февруари 2014 г., включително.

 

Място за провеждане на интервю с кандидатите

Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич.

 

Дата за провеждане на интервю с кандидатите

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич.

 

Обявяване на резултатите

Интернет страница на Община град Добрич.

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.94° C разкъсана облачност
Нагоре