Окончателни резултати от интервю с кандидати за дейности в Общностен център за деца и семейства - педиатър, соц. работник, спец. педагог, психолог, медиатор

Днес, 02.11.2016г., се проведе  интервю с допуснатите кандидати за заемане на обявените позиции за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” в Общностен център за деца и семейства.

 

До интервю за длъжността Педиатър са допуснати:

- Д-р Еленка Пенчева Димитрова

- Д-р Марияна Бонева Меджеделиева

 

Кандидатите се класират както следва:

Д-р Еленка Пенчева Димитрова                - 100т.

Д-р Марияна Бонева Меджеделиева         - 100т.

 

            До интервю за длъжността Социален работник са допуснати:

  • Веселина Петрова Христова
  • Детелина Илиева Георгиева
  • Владимир Николов Демиров

 

От допуснатите до събеседване кандидати не се яви Детелина Илиева Георгиева.

Кандидатите се класират както следва:

1.Веселина Петрова Христова                   - 57т.

2.Владимир Николов Демиров                  - 39т.

 

До интервю за длъжността Специален педагог са допуснати:

  • Веселина Петрова Христова
  • Виолина Семкова Станева

Кандидатите се класират както следва:

1.Виолина Семкова Станева                      - 100т.

2.Веселина Петрова Христова                   - 93,33т.

 

            До интервю за длъжността Психолог са допуснати:

- Бонка Тодорова Николова

- Вяра Иванова Анастасова

Кандидатите се класират както следва:

1. Вяра Иванова  Анастасова                     - 91т.

            2. Бонка Тодорова Николова                     - 87,67т.

 

           До интервю за длъжността Медиатор са допуснати:

-Калина Василева Балева

-Веселина Димитрова Петрова

-Галя Василева Станчева

-Милена Ганчева  Карагеоргиева

-Милена Атанасова Маркова

-Галина Илиева Димитрова

 

От допуснатите до интервю кандидати не се яви Милена Атанасова Маркова.

Явилите се  кандидатите се класират както следва:

1. Калина Василева Балева                        - 99т.

2. Галя Василева Станчева                                     - 93т.

3. Милена Ганчева  Карагеоргиева           - 80т.

4. Галина Илиева Димитрова                    - 73,67т.

5. Веселина Димитрова Петрова               - 44т.

 

За заемане длъжността Педиатър бяха класирани:

  1. Еленка Пенчева Димитрова
  1. Марияна Бонева Меджеделиева

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудови договори

и с двамата класирани за заемане  на длъжността кандидати, поради невъзможността на един педиатър да отработи защитените в проекта часове.

След провеждане на интервюто за длъжността Социален работник до избор на социален работник в услугата Ранна интервенция на уврежданията не се стигна.  По време на интервюто нито един от кандидатите за заемане на длъжността не успя да внуши  наличие на умения да организира дейността на специалистите в услугата и осигури  условия за успешно изграждане и функциониране на екипа и. Този факт не удовлетвори очакванията на Комисията. Възможна причина е липсата на управленски опит.

На първо място за длъжността Специален педагог бе класирана:

  1. Виолина Семкова Станева

На първо място за длъжността Психолог бе класирана:

  1. Вяра Иванова Анастасова

На първо място за длъжността Медиатор бе класирана:

  1. Калина Василева Балева

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич с класираните на първо място лица да бъдат сключени срочни трудови договори на основание чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 в рамките на срока на изпълнение на Проект „За равен шанс на децата”.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре