Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ № 7 „Пролет“

ПРОТОКОЛ

№2

Днес, 03.11.2016г. комисия, назначена със заповед №227/26.10.2016г. на директора на ДГ № 7 „Пролет“ град  Добрич в състав:

Председател – Недка Иванова Александрова -старши учител в ДГ № 7 „Пролет”

и членове:

1.Нина Адрианова Петрова–учител в ДГ № 7 „Пролет” град Добрич

2.Нели Петрова Желева –гл. експерт „Кадрова политика”, Д „ХД”, Община град Добрич                         и в присъствието на Бонка Кръстева Иванова – директор ДГ №7 „Пролет”

Проведе събеседване с кандидата за длъжността детски учител в ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич

До събеседването за длъжността бе допусната:

Име, презиме, фамилия

1

Диана Георгиева Карагеоргиева

 

Кандидатът се яви на събеседване.

Комисията оцени качествата му въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе осем предварително формулирани въпроси.

              Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатът Диана Георгиева Карагеоргиева бе оценен с 32точки от възможен максимален брой точки – 120.

Комисията предлага на директора на ДГ №7 „Пролет” гр. Добрич, да не сключи трудов договор с кандидата.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатът ще бъдат уведомен  лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Определен е победителят в конкурса за туристическо лого на Добрич

11.12.2018

На 7 декември 2018 г. определено със заповед № 1304/08.11.2018 г. на кмета на Община град Добрич жури проведе своето заседание за избор на Туристическо лого на град Добрич и излъчи победител. Това е проектът на Христо Викторов Христов....

Определен е победителят в конкурса за туристическо лого на Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-3° C ясно небе
Нагоре