Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №32 "Зорница"

Днес,  31.10.2016г. , Комисия, назначена със заповед №  48/27.10.2016г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател: Жана Николова –Главен учител В ДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

      1.Севдалина Владимирова  - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

2.Галина Петрова - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

3.Валентина  Киосе – учител в ДГ №32 „Зорница”

4. Нели  Желева - Гл.експерт „Кадрова политика” Дирекция „ХД” при Община град Добрич

проведе процедура по допускане на кандидатите за длъжността „Учител” в  ДГ № 32 „Зорница” въз основа на подадените документи.

За участие документи са подадени от:

  1. Миглена Христова Драгнева
  2. Тодорка Христова Колева
  3. Диана Георгиева Карагеоргиева
  4. Виолета Николаева Иванова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да не допусне до втори етап от подбора Виолета Николаева Иванова, тъй като няма специалност за заемане на длъжността учител в детска градина.

Събеседването, на което ще бъде оценена професионалната подготовка и качествата на кандидатите ще се проведе в учителската стая на ДГ №32 на 2.11.2016 г. /сряда/. Кандидатите ще бъдат уведомени лично за часа на провеждане.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре