Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Гледач на кучета" в ОБП "УДП"

Днес, 26.10.2016 г. Комисия, назначена със Заповед № 1276 / 25.10.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

          Комисия в състав:

          Председател: Десислава Лунчева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”,

          и членове:

  1. Цветелина Тончева Енчева – старши юрисконсулт в Община град Добрич,
  2. Михаела  Йорданова  Тосева – ръководител ОПБЖ към ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Гледач на кучета”  в ОПБЖ  към ОБП  „Устойчиви дейности и проекти”

На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати по ред на подаване на документите:

1.Цветомир  Демирев  Георгиев

На събеседването за длъжността не се яви следният кандидат:

1. Георги  Райков Йорданов

Комисията оцени качествата на кандидата  въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Не класира кандидата за обявената конкурсна длъжност.

Кандидатът ще се информира по телефон/електронна поща за решението на комисията.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Започна реконструкцията на пречиствателната станция в Добрич

21.03.2018

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков и кметът на Добрич Йордан Йорданов дадоха началото на реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на Добрич. Съоръжението се намира в с. Врачанци и е построено...

Започна реконструкцията на пречиствателната станция в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C слаб дъжд
Нагоре