Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Гледач на кучета" в ОБП "УДП"

Днес, 26.10.2016 г. Комисия, назначена със Заповед № 1276 / 25.10.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

          Комисия в състав:

          Председател: Десислава Лунчева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”,

          и членове:

  1. Цветелина Тончева Енчева – старши юрисконсулт в Община град Добрич,
  2. Михаела  Йорданова  Тосева – ръководител ОПБЖ към ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Гледач на кучета”  в ОПБЖ  към ОБП  „Устойчиви дейности и проекти”

На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати по ред на подаване на документите:

1.Цветомир  Демирев  Георгиев

На събеседването за длъжността не се яви следният кандидат:

1. Георги  Райков Йорданов

Комисията оцени качествата на кандидата  въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Не класира кандидата за обявената конкурсна длъжност.

Кандидатът ще се информира по телефон/електронна поща за решението на комисията.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Община Добрич извършва ремонт на паркинга зад хотел „България“

22.02.2019

Паркингът се намира зад бл. №19 по бул. „25-ти септември“ и е с квадратура 1500 кв. м. Инвестицията е в размер на 100 000 лева без ДДС и се осигурява от общинския бюджет като част от Рамково споразумение с предмет:...

Община Добрич извършва ремонт на паркинга зад хотел „България“
ВИЖ ДОБРИЧ
3° C слаб дъжд
Нагоре