Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Гледач на кучета в ОПБЖ към ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

Днес, 25.10.2016 г. Комисия, назначена със Заповед №.1275   / 25. 10. 2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

          Председател: Десислава Лунчева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”,

          и членове:

  1. Цветелина Тончева Енчева – старши юрисконсулт в Община град Добрич,
  2. Михаела  Йорданова  Тосева – ръководител  ОПБЖ  към  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”.

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността Гледач на кучета в ОПБЖ към  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване следните кандидати:

1.Цветомир Демирев  Георгиев

      2.Георги  Райков  Йорданов

Комисията реши да не допусне до събеседване:

  1. Стелиян Василев Георгиев: не отговаря на изискванията за минимална степен на завършено образование
  2. Мустафа Васфедин Махмуд : не отговаря на изискванията за минимална степен на завършено образование

Допуснатите кандидати ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 26.10.2016 г. от 13:00 часа в ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре