Допуснати до събеседване кандидати за длъжностите "Соц. работник ОЕПГ" и "Нач-к на ОЕПГ" по проект "Приеми ме"

Днес, 19.10.2016 г. Комисия назначена със заповед №1191/12.10.2016 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Д-р Емилия Баева, зам.-кмет „ХД”;

и членове:

1. Ирена Баирова – директор РДСП;

2. Магдалена Миткова – директор ДСП;

3. Димитричка Ангелова – администратор проект”Приеми ме 2015”;

4. Мая Колева – счетоводител проект”Приеми ме 2015”.

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжностите „Социален работник ОЕПГ” и ”Началник на ОЕПГ” по проект „Приеми ме 2015”.

За участие в конкурса за длъжността „Социален работник ОЕПГ” документи са подадени от:

1. Детелина Илиева Георгиева;

2. Надежда Георгиева Стоянова;

3. Елка Любомирова Панайотова;

4. Юлия Петрова Иванова;

5. Красимира Филипова Хаджиева;

6. Мариана Николова Пенчева;

7. Невяна Недева Златева;

8. Владимир Николов Демиров;

9. Виолета Николаева Иванова;

10.Гергана Петрова Златева;

11.Ива Стефкова Костова;

12.Милена Атанасова Маркова.

 

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати:

 1. Надежда Георгиева Стоянова;
 2. Елка Любомирова Панайотова;
 3. Юлия Петрова Иванова;
 4. Красимира Филипова Хаджиева;
 5. Мариана Николова Пенчева;
 6. Невяна Недева Златева;
 7. Владимир Николов Демиров;
 8. Виолета Николаева Иванова;
 9. Гергана Петрова Златева.

До събеседване не са допуснати:

 1. Детелина Илиева Георгиева, поради липса на необходимия трудов стаж;
 2. Ива Стефкова Костова, поради липса на необходимия трудов стаж;
 3. Милена Атанасова Маркова, поради непредставен документ, удостоверяващ трудов стаж.

 

За участие в конкурса за длъжността „Началник ОЕПГ” документи са подадени от:

1. Веселина Петрова Христова;

2. Юлия Петрова Иванова;

3. Даниела Пенева Иванова;

4. Живка Балчева Димитрова.

 

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати:

 1. Веселина Петрова Христова;
 2. Даниела Пенева Иванова;
 3. Живка Балчева Димитрова.

До събеседване не са допуснати:

 1. Юлия Петрова Иванова - не отговаря на критериите за образователна степен.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждането му. Интервюто ще се проведе на 24.10.2016 г. /понеделник/ от 13:30 ч. в малката Заседателна зала на втория етаж, в сградата на Община град Добрич.

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре