Допуснати до тест и събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ОП "Общински пазари"

Днес, 12.10.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № 1189/11.10.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич.

Членове на комисията:

1. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

            2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - допускане по документи на кандидатите до тест и  събеседване за длъжността Директор на Общинско предприятие „Общински пазари“ при Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Диана Димитрова Чернева, Йорданка Стоянова Иванова-Хаджипеткова, Марияна Керанова Иванова, Върбина Стефанова Господинова, Стамен Димитров Стоев, Калин Станимиров Рачев, Юмюгюл Иджаби Сюлейман, Димитър Атанасов Котоманов и Стефан Кулев Митев.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса – тест следните кандидати: Марияна Керанова Иванова, Върбина Стефанова Господинова, Стамен Димитров Стоев, Калин Станимиров Рачев, Димитър Атанасов Котоманов.

До теста не са допуснати:

  • Диана Димитрова Чернева – не са представени документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право и/или икономика;
  • Йорданка Стоянова Иванова-Хаджипеткова – не са представени документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право и/или икономика;
  • Юмюгюл Иджаби Сюлейман – не са представени документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право и/или икономика;
  • Стефан Кулев Митев – не са представени документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

Кандидатите ще бъдат информирани писмено/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Тестът  ще се проведе на 26.10.2016 г. от 10:45 ч. в малка зала на Община град Добрич.

Актуално

Официална церемония за откриване на улица „6-ти септември“

19.11.2018

На 21 ноември от 9.30 часа в Заседателна зала на „Джи Ес Малмгрен Интериърс“ ООД, ул. „Ангел Стоянов“ № 1 ще се състои заключителна пресконференция и официална церемония за откриване на улица „6-ти...

Официална церемония за откриване на улица „6-ти септември“
ВИЖ ДОБРИЧ
5° C слаб дъжд
Нагоре