Отчети за дейността по ЗДОИ

Годишен отчет за организация на достъпа

до обществена информация

Брой заявления за достъп до обществена информация:

Постъпили заявления за достъп до обществена информация

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

От граждани

66

55

130

36

40

41

42

30

45

46

От журналисти

0

0

2

1

2

0

0

1

1

0

От фирми

4

3

4

7

4

5

3

2

0

7

От неправителствени организации

0

0

4

7

1

6

8

10

12

4

От чужденци

0

0

0

0

0

4

0

1

0

0

ОБЩО

70

58

140

51

47

56

53

44

58

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на заявлението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писмени заявления

55

57

132

44

43

46

44

33

48

45

Устни заявления

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Заявления по електронен път

15

1

8

7

4

10

9

11

10

10

ОБЩО

70

58

140

51

47

56

53

44

58

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на информацията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официална информация

40

18

57

14

29

23

25

28

30

11

Служебна информация

30

40

83

37

18

33

28

16

28

46

ОБЩО

70

58

140

51

47

56

53

44

58

57

 

Всички заявления са разгледани, като са взети съответните решения както следва:

Решения за:

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Предоставяне на достъп до обществена информация

66

57

134

45

39

50

46

42

55

40

Препращане

0

0

0

1

1

2

0

1

0

0

Частичен достъп

1

0

0

1

0

2

2

1

0

1

Отказ

 

 

 

 

 

 

4

0

2

7

- засяга интересите на трето лице и няма неговото съгласие

3

1

4

2

4

1

2

0

2

0

- информацията е свързана с оперативна подготовка и няма самостоятелно значение

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

- исканата информация е предоставена на заявителя през последните 6 месеца

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

- неуточнена информация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

- Община Добрич не разполага с исканата информация

0

0

1

2

3

1

1

0

1

8

ОБЩО

70

58

140

51

47

56

53

44

58

57

 

Срок за издаване на разрешението за достъп до обществена информация:

Веднага

36

26

49

6

2

5

7

12

4

4

В 14-дневен срок

34

32

91

45

45

51

46

30

52

53

В законоустановения срок след удължаването му

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

След срока

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОБЩО

70

58

140

51

47

56

53

44

58

57

 

Основните теми, по които е искана обществена информация са следните:

Упражняване на права, или законни интереси

8

20

25

26

22

30

24

13

24

27

Отчетност на институцията                       

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4

Процес на вземане на решения

13

9

12

2

3

0

0

0

5

3

Изразходване на публични средства

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

Проекти на нормативни актове

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

Предотвратяване, или разкриване на корупция, или нередности

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

Други - копия от нормативни документи; копия от индивидуални административни актове на Кмета; статистически данни, известни на Общината и други

49

29

103

23

22

26

29

31

24

17

 

ОБЩО

70

58

140

51

47

56

53

44

58

57

През 2016 г. има едно заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.

Актуално

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя

29.03.2017

Дата: 02.04.2017 г. Час: 12.00 Хоров Концерт „Детски хор и приятели“ с участието на Детски хор „Маестро Захари Медникаров“ и Дамска хорова формация „Мистика“ . Място: Огледална зала...

Програмата на кампанията "Бъди здрав" започва в неделя
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C Ясно небе
Нагоре