Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Счетоводител оперативен"

Днес, 12.10.2016 г. в 08.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1193 / 12.10.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Емилия Кирилова – старши счетоводител в Дирекция „Хуманитарни дейности“

и членове:

1. Снежанка Атанасова – старши счетоводител в Дирекция „Бюджет и финанси“                                                                         

2. Вилислав Обрешков – счетоводител във функция Образование

3. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности”

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността счетоводител оперативен в дейност ДГ, функция Образование при Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

Тодор Балчев Тодоров

Валентина Стоянова Димитрова

Ваня Тодорова Манолова

Елица Ганчева Димитрова

Пламена Манолова Георгиева

Красимира Викторова Наскова - Костадинова

Десислава Янкова Георгиева

Милен Петров Лунчев

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Тодор Балчев Тодоров

Ваня Тодорова Манолова

Елица Ганчева Димитрова

Красимира Викторова Наскова - Костадинова

Милен Петров Лунчев

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:

Десислава Янкова Георгиева, поради липса на необходимия професионален опит по специалността.

Пламена Манолова Георгиева, поради липса на необходимия професионален опит по специалността.

Валентина Стоянова Димитрова, поради непокриване на изискванията за завършено образование в област Икономика или Счетоводство.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 17.10.2016 г. в 8,30 часа,  стая 706, корпус III на Община град Добрич (бивш Партиен дом). Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре