Свободно работно място за длъжността „Работник поддръжка на спортни съоръжения” в ОП "Спортни имоти"

ОП „Спортни имоти” град Добрич

Обявява едно свободно работно място за длъжността

Работник поддръжка на спортни съоръжения”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Почистване, поддържане на спортните комплекси и съоръжения  и прилежащите  терени и тревни площи;

1.2. Монтира и демонтира при необходимост спортните уреди и съоръжения за тренировки и състезания. Осигурява правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване и инсталации. Следи спазването на правилника за вътрешния ред;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

1.4. Изискване за трудов стаж: една година;

1.5. Допълнителни изисквания:познаване спецификата на работата и умения за работа в колектив.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Копие от документ за трудов стаж;

2.4. Автобиография.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП”Спортни имоти” гр. Добрич, бул.”25-ти септември”10 ет.2  офис №28, всеки делничен ден от 09.00  до 12.00 часа и от 13.00  до 16.00 часа.

 

Лице за контакти: Мария Иванова

Телефон за контакти: 058/604 405

 

4. Срок за подаване на документите: 21.10.2016 г.

 

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67 , ал.1, т.1 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитание 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на длъжността в сградата на ОП”Спортни имоти”.

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре