Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър

Отговор за запитване в открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и съгласуване на работен проект за изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър, в изпълнение на Проект „Бъдеще за Добрич”, по Договор № BG161РО001/5-02/2012/001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. 

Актуално

Община Добрич стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа"

20.01.2021

Община град Добрич, в качеството си на доставчик на социални услуги и в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че от 05.01.2021 г. предоставя нова социална услуга „Асистентска подкрепа“....

Община Добрич стартира нова социална услуга "Асистентска подкрепа"
ВИЖ ДОБРИЧ
10.63° C предимно облачно
Нагоре