Окончателни резултати от събеседване за длъжността "учител" в ДГ № 7 „Пролет

 

ПРОТОКОЛ

№2

Днес, 21.09.2016г. комисия, назначена със заповед №161/12.09.2016г. на директора на ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич в състав:

Председател – Недка Иванова Александрова -старши учител в ДГ № 7 „Пролет”

и членове:

1.Радка Петрова Ганева – старши учител в ДГ № 7 „Пролет” град Добрич

2.Нели Петрова Желева –гл. експерт „Кадрова политика”, Д”ХД”, Община град Добрич                         и в присъствието на Бонка Кръстева Иванова – директор ДГ №7 „Пролет”

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността детски учител в ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич

До събеседването за длъжността са допуснати:

Име, презиме, фамилия

1

Марийка Ангелова Любенова

2

Йорданка Жекова Ставрева

3

Нина Адрианова Петрова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе седем предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

              Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Име, презиме, фамилия

точки

1

Нина Адрианова Петрова

101

2

Марийка Ангелова Любенова

94

3

Йорданка Жекова Ставрева

85

Комисията предлага на директора на ДГ №7 „Пролет” гр. Добрич, да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат, на основание чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре