Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 19.09.2016г. комисия назначена със Заповед №161/12.09.2016г. на директора на ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич в състав:

Председател – Недка Иванова Александрова-старши учител в ДГ № 7

и членове:

1.Радка Петрова Ганева– старши учител в ДГ № 7 „Пролет” град Добрич

2.Нели Петрова Желева –гл. експерт „Кадрова политика”, Д”ХД”, Община град Добрич

Проведе работно заседание за проверка на документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността детски учител в ДГ № 7 „Пролет” град Добрич  

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

  1. Марийка Ангелова Любенова
  2. Йорданка Жекова Ставрева
  3. Нина Адрианова Петрова

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати:

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Честит 25 септември!

25.09.2018

Има дни, в които грижите и проблемите на всекидневието, тревогите и трудностите, се забравят, избледняват и остават някъде назад. Има дни, без които не можем и които помним от първия досег на слънцето, от думите, които носи вятъра,...

Честит 25 септември!
ВИЖ ДОБРИЧ
8° C ясно небе
Нагоре