Окончателни резултати за длъжността "Учител" в ДГ №8 "Бодра смяна"

Днес, 15.09.2016 година Комисия, назначена със заповед №18/13.09.2016 година на д-р Мария Христова - директор на ДГ №8 „Бодра смяна“ в състав:

Председател : Маргарита Вълкова Божанова – старши учител в ДГ №8 „Бодра смяна”

и членове:

1.Веселинка Стоянова Великова - старши учител в ЦДГ №8 „Бодра смяна”

2. Стефка Върбанова Димитрова – старши учител в ДГ №8 „Бодра смяна”;

3. Катерина Петкова Златева – Асистент „Колеж Добрич“;

      4. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ Дирекция „ХД“ при Община град Добрич

проведе събеседване и практически изпит с кандидатите за длъжността „Учител“ в ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич.

До събеседването и практическия изпит са допуснати:

  1. Нели Стоянова Матева;
  2. Марияна Маринова Андронова.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи, събеседването и практическия изпит и класира:

  1. Марияна Маринова Андронова – 131 точки;
  2. Нели Стоянова Матева – 91 точки.

Комисията предлага на Директора на ДГ №8 „Бодра смяна“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класираните кандидати на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ и въз връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден на мястото на служители, които отсъстват от работа.

Настоящият протокол за резултата от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, а другият – за комисията.

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре