Окончателни резултати за длъжността "Учител" в ДГ №8 "Бодра смяна"

Днес, 15.09.2016 година Комисия, назначена със заповед №18/13.09.2016 година на д-р Мария Христова - директор на ДГ №8 „Бодра смяна“ в състав:

Председател : Маргарита Вълкова Божанова – старши учител в ДГ №8 „Бодра смяна”

и членове:

1.Веселинка Стоянова Великова - старши учител в ЦДГ №8 „Бодра смяна”

2. Стефка Върбанова Димитрова – старши учител в ДГ №8 „Бодра смяна”;

3. Катерина Петкова Златева – Асистент „Колеж Добрич“;

      4. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ Дирекция „ХД“ при Община град Добрич

проведе събеседване и практически изпит с кандидатите за длъжността „Учител“ в ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич.

До събеседването и практическия изпит са допуснати:

  1. Нели Стоянова Матева;
  2. Марияна Маринова Андронова.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи, събеседването и практическия изпит и класира:

  1. Марияна Маринова Андронова – 131 точки;
  2. Нели Стоянова Матева – 91 точки.

Комисията предлага на Директора на ДГ №8 „Бодра смяна“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класираните кандидати на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ и въз връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден на мястото на служители, които отсъстват от работа.

Настоящият протокол за резултата от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, а другият – за комисията.

Актуално

Мемориалният комплекс „Военно гробище–музей, град Добрич“ е обявен за обект с национално значение

25.03.2019

Поетият ангажимент за промяна на статута на Военно гробище в програмата за управление на Община Добрич е факт. Със заповед на Зам.-министъра на културата от 21.03.2019 г. Мемориалният комплекс „Военно гробище- музей град...

Мемориалният комплекс „Военно гробище–музей, град Добрич“ е обявен за обект с национално значение
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C ясно небе
Нагоре