Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник готвач" в ДГ № 18 "Дора Габе"

Днес 09.09.2016 год. комисия назначена със заповед №506а от 07.09.2016 год. на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

Председател ––Красимира Димитрова– Учител

Членове             Красимира банева – Старши учител

                           Веселина илиева - ЗАС

Проведе събеседване и практически изпит с кандидатите  за длъжността „Помощник готвач „ в ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич.

До събеседване и практическия изпит бяха допуснати:

  1. Живка Колева Димитрова
  2. Бина Димитрова Йорданова
  3. Димитричка Иванова Николова
  4. Гюлтен Рюстем Назифова
  5. Ангелина Радева Чернева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и събеседването. По време на събеседването зададе

 шест предварително формулирани въпроса / еднакви за всеки от кандидатите/.                               

Всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, вписани в оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Димитричка Иванова Николова – 142 т.
  2. Живка Колева Димитрова – 129 т.
  3. Бина Димитрова Йорданова – 119 т.
  4. Ангелина Радева чернева – 118 т.
  5. Гюлтен Рюстем Назифова – 70 т.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният на  на първо място  кандидат.

           Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg .

Актуално

Встъпителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“

18.12.2018

На 20 декември 2018 г. от 10:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич ще се състои встъпителна пресконференция по проект „За моето бъдеще“. Проектът е  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Встъпителна пресконференция за представяне на Проект „За моето бъдеще“
ВИЖ ДОБРИЧ
-1° C слаб снеговалеж
Нагоре