Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник готвач" в ДГ № 18 "Дора Габе"

Днес 09.09.2016 год. комисия назначена със заповед №506а от 07.09.2016 год. на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

Председател ––Красимира Димитрова– Учител

Членове             Красимира банева – Старши учител

                           Веселина илиева - ЗАС

Проведе събеседване и практически изпит с кандидатите  за длъжността „Помощник готвач „ в ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич.

До събеседване и практическия изпит бяха допуснати:

  1. Живка Колева Димитрова
  2. Бина Димитрова Йорданова
  3. Димитричка Иванова Николова
  4. Гюлтен Рюстем Назифова
  5. Ангелина Радева Чернева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и събеседването. По време на събеседването зададе

 шест предварително формулирани въпроса / еднакви за всеки от кандидатите/.                               

Всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, вписани в оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Димитричка Иванова Николова – 142 т.
  2. Живка Колева Димитрова – 129 т.
  3. Бина Димитрова Йорданова – 119 т.
  4. Ангелина Радева чернева – 118 т.
  5. Гюлтен Рюстем Назифова – 70 т.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният на  на първо място  кандидат.

           Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg .

Актуално

Община град Добрич: Предстои изпращане на съобщения с информация за дължимите данъци

22.02.2018

Община град Добрич уведомява гражданите, че предстои изпращане на индивидуални съобщения с информация за дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018г. и недобори за предходните...

Община град Добрич: Предстои изпращане на съобщения с информация за дължимите данъци
ВИЖ ДОБРИЧ
1° C тъмни облаци
Нагоре