Свободно работно място на половин щат за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ № 33, кв. Рилци

ДГ № 33 кв. Рилци  обявява едно работно място на половин щат за длъжността помощник възпитател в детска градина

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Обслужващ персонал в детска градина;

1.2. Цел на длъжността: Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата;подпомага дейността на учителя;отговаря за живота и здравето на децата.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно общо

1.4. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността/или без професионален опит;

1.5.Допълнителни изисквания:  - носи отговорност за опазване на повереното имущество;съдейства при изграждане на здравно-хигиенни,културни и трудови умения на децата; умения за работа в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 27 „Славейче, ул. „Войнишка” № 25,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:30 часа.

Лица за контакти: Виолета Божилова            Телефон за контакти: 058/602 481

 

4. Срок за подаване на документите:  от .01.09.2016 г. до 07.09.2016 г. включително

 

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ  на четири часа  и  във връзка с чл. 70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 27 „Славейче”, ул. „Войнишка” № 25

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре