Окончателни резултати от събеседване за длъжността специален педагог в ДЦДУ

Днес, 31.08.2016  г. комисия назначена със заповед №  89   /18.08.2016 година на Директора на ДЦДУ”Надежда”  град Добрич в състав:

Председател – Ана Воева- председател на синдикална организация в ДЦДУ  

и членове:

1. Елена Иванова-психолог в ДЦДУ

2. Нели Желева-Гл. експерт „КП”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността специален педагог   в ДЦДУ.

До събеседването за длъжностите са допуснати:

1.Виолета Иванова Иванова

2 Пламен Георгиев Търкаланов

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните пет предварително формулирани въпроси(еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си  по 5- балната скала във формуляри- Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора  на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат(Приложение №2  ), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Виолета Иванова Иванова                                                                      75   точки                                                                

2.Пламен Георгиев Търкаланов                                                                 74  точки                                          

 

Актуално

Добрич се представя на Среща на високо равнище на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа и Китай

19.10.2018

Кметът Йордан Йорданов ще представи възможности за инвестиции в Добрич на Среща на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай. Форумът ще се проведе на 20 октомври в София и е в рамките на инициативата...

Добрич се представя на Среща на високо равнище на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа и Китай
ВИЖ ДОБРИЧ
17° C разкъсана облачност
Нагоре