Окончателни резултати от събеседване за длъжността специален педагог в ДЦДУ

Днес, 31.08.2016  г. комисия назначена със заповед №  89   /18.08.2016 година на Директора на ДЦДУ”Надежда”  град Добрич в състав:

Председател – Ана Воева- председател на синдикална организация в ДЦДУ  

и членове:

1. Елена Иванова-психолог в ДЦДУ

2. Нели Желева-Гл. експерт „КП”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността специален педагог   в ДЦДУ.

До събеседването за длъжностите са допуснати:

1.Виолета Иванова Иванова

2 Пламен Георгиев Търкаланов

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе следните пет предварително формулирани въпроси(еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си  по 5- балната скала във формуляри- Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора  на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат(Приложение №2  ), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1. Виолета Иванова Иванова                                                                      75   точки                                                                

2.Пламен Георгиев Търкаланов                                                                 74  точки                                          

 

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре