Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник готвач" в ДГ № 29 "Любимка"

Днес 29.08.2016 г. комисия назначена със Заповед № №144/25.08.2016 г. на директора на ДГ № 29 „Любимка “ град Добрич в състав:

Председател Светла Коева Василева –-старши учител в ДГ № 29

и членове:

1. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция ”ХД”, Община град Добрич;

2. Стоянка Атанасова Урсова - ЗАС в ДГ № 29

3. Димка Русева - готвач в ДГ № 29

Проведе работно заседание за проверка на документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността "помощник готвач" в ДГ № 29 „Любимка” град Добрич.

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

1. Бина Йорданова Димитрова

2.  Гюлтен Рюстен Назифова

3. Детелина Иванова Карнобатова

4. Живка Колева Димитрова

5. Ганка Иванова Стоянова

6.Павлета Филипова Няголова

7. Румяна Ловчева Стефанова

8. Семра Мюсрет Назиф

 

 

Комисията допуска до събеседване:

1. Бина Йорданова Димитрова

2.  Гюлтен Рюстен Назифова

3. Ганка Иванова Стоянова

4. Павлета Филипова Няголова

5. Румяна Ловчева Стефанова

6. Семра Мюсрет Назиф

До събеседване не се допускат г-жа  Детелина Иванова Карнобатова и г-жа  Живка Колева Димитрова поради несъответствие в изискуемия трудов стаж.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Мемориалният комплекс „Военно гробище–музей, град Добрич“ е обявен за обект с национално значение

25.03.2019

Поетият ангажимент за промяна на статута на Военно гробище в програмата за управление на Община Добрич е факт. Със заповед на Зам.-министъра на културата от 21.03.2019 г. Мемориалният комплекс „Военно гробище- музей град...

Мемориалният комплекс „Военно гробище–музей, град Добрич“ е обявен за обект с национално значение
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C ясно небе
Нагоре