Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник готвач" в ДГ № 29 "Любимка"

Днес 29.08.2016 г. комисия назначена със Заповед № №144/25.08.2016 г. на директора на ДГ № 29 „Любимка “ град Добрич в състав:

Председател Светла Коева Василева –-старши учител в ДГ № 29

и членове:

1. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция ”ХД”, Община град Добрич;

2. Стоянка Атанасова Урсова - ЗАС в ДГ № 29

3. Димка Русева - готвач в ДГ № 29

Проведе работно заседание за проверка на документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността "помощник готвач" в ДГ № 29 „Любимка” град Добрич.

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

1. Бина Йорданова Димитрова

2.  Гюлтен Рюстен Назифова

3. Детелина Иванова Карнобатова

4. Живка Колева Димитрова

5. Ганка Иванова Стоянова

6.Павлета Филипова Няголова

7. Румяна Ловчева Стефанова

8. Семра Мюсрет Назиф

 

 

Комисията допуска до събеседване:

1. Бина Йорданова Димитрова

2.  Гюлтен Рюстен Назифова

3. Ганка Иванова Стоянова

4. Павлета Филипова Няголова

5. Румяна Ловчева Стефанова

6. Семра Мюсрет Назиф

До събеседване не се допускат г-жа  Детелина Иванова Карнобатова и г-жа  Живка Колева Димитрова поради несъответствие в изискуемия трудов стаж.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Община Добрич изгради нов паркинг до Кооперативния пазар

22.06.2018

Новият паркинг до Кооперативния пазар вече е изграден и осигурява 45 паркоместа за търговците, гражданите и гостите на Добрич. Паркингът се намира между улиците „Пере Тошев“, „Княз Дондуков“ и площад...

Община Добрич изгради нов паркинг до Кооперативния пазар
ВИЖ ДОБРИЧ
21° C разкъсана облачност
Нагоре