Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Системен администратор" в РБ "Дора Габе"

Днес 05.08.2016 г. Комисия назначена със заповед №21/02.08.2016г. на Директора на РБ „Дора Габе”–Добрич в състав:

Председател – Валерий Атанасов Атанасов - Системен администратор

Членове:          1. Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

                                      2. Галя Маринова Гочева      – Главен библиотекар, направление ББИО

                          3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител      

Проведе интервю/събеседване за заемане на длъжността „Системен администратор”.

Според утвърдените правила за провеждане на събеседването окончателния резултат на всеки кандидат се формира от общия сбор точки по всички критерии за оценка, утвърдени в оценъчна карта. В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60 % от максимално възможния окончателен резултат (30 от макс. 50 т.).

На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати по реда на подаване на документите:

 1. Данчо Йорданов Йорданов
 2. Селда Нихан Ремзи
 3. Пламен Иванов Смоков
 4. Никола Тодоров Николов

На събеседването за длъжността не се явиха следните кандидати

 1. Светослав Радев Илиев
 2. Детелин Бориславов Котуманов
 3. Веселин Боянов Боянов

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване  и :

РЕШИ:

Класира на първо място с максимален брой точки:

Данчо Йорданов Йорданов                        -           Общ резултат -     50  точки

 

 • Комисията предлага на Директора на  РБ „Дора Габе” гр. Добрич да сключи трудов договор на основание  чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден с класирания на първо място кандидат, получил максималния  брой 50  точки.

Комисията класира останалите кандидати като резерви, както следва:

 1. Никола Тодоров Николов              -           Общ резултат -      34  точки
 2. Пламен Иванов Смоков                 -           Общ резултат -      32  точки
 3. Селда Нихан Ремзи                         -           Общ резултат -      31  точки

Всички кандидати, явили се на събеседването ще бъдат уведомени за постигнатия личен резултат с писмо на електронна поща, посочена в автобиографията.

Решението на комисията с класираните кандидати ще бъде публикувано на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, електронната страница на Община град Добрич, както и на Фейсбук страницата библиотеката.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре