Допуснати до събеседване за длъжността младши експерт „Обществени поръчки“

Днес, 04.08.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № 970/04.08.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

1. Весела Пламенова Димитрова – Главен експерт „Обществени поръчки“ в дирекция  ИРЕФ – правоспособен юрист;

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността младши експерт „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие и европейски фондове“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Силвия Иванова Апостолова, Атанас Георгиев Вълков, Велислав Панайотов Стойков, Мирослава Георгиева Парашкевова, Фатма Ахмед Капитанова и Ивелина Димчева Иванова.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване Силвия Иванова Апостолова, Велислав Панайотов Стойков и Фатма Ахмед Капитанова.

До събеседване не са допуснати:

  • Атанас Георгиев Вълков – поради липса на една година опит в професионалното направление;
  • Мирослава Георгиева Парашкевова – поради липса на юридическо образование;
  • Ивелина Димчева Иванова – поради липса на юридическо образование.

Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 23.08.2016 г. от 10:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре