Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Счетоводител, оперативен" в Дом стари хора

Днес, 28.07.2016г. комисия назначена със заповед № 30/ 26.07.2016г. на Директора на Дом за стари хора в състав:

 Председател – Емилия Кирилова – Ст. счетоводител на Дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

1.  Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности”

            2.  Ивелина Василева  - Счетоводител в ДЦВУ

            3.  Снежанка Атанасова – Ст. счетоводител в Дирекция „Бюджет и финанси”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността счетоводител, оперативен  в Дом стари хора.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

1.  Татяна Стефкова Господинова

2.  Милен Петров Лунчев

3.  Минка Красимирова Христова

4.  Майя Недялкова Михалева

5.  Красимира Николова Иванова

6.  Иванка  Великова Русчева

7.  Зорница Желева Пейкова

 

                         Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

От допуснатите до събеседване кандидати не се яви Зорница Пейкова.

 Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на  всеки кандидат се формира от сбора  на общия брой точки на всеки от членовете на комисията и се нанася на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на  събеседването.

Кандидатите се класират както следва:

 

  1. Минка Красимирова Христова – 102 точки
  2. Красимира Николова Иванова – 99 точки
  3. Милен Петров Лунчев – 63 точки
  4. Майя Недялкова Михалева – 59 точки
  5. Иванка  Великова Русчева – 56 точки
  6. Татяна Стефкова Господинова – 28 точки

 

Комисията предлага на работодателя да сключи трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда с кандидата класирал се на първо място – Минка Красимирова Христова.

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре