Свободни работни места за специалист "Социални дейности" и "Социален работник" в Община град Добрич

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТ СОЦИАЛНИ ДЙНОСТИ И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

 

Обща информация:

Длъжност, звено, административна структура: Община град Добрич- Дирекция  „Хуманитарни дейности”- 

Социален работник и Специалист социални дейности по проект „Подкрепи ме ”, съфинансиран от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Описание на длъжностите по длъжностни характеристики:

В качеството си на персонал за управление на Звено за услуги в домашна среда организират дейността му и координират дейностите по предоставяне на услугите между потребителите на услугите и техните близки, и наетите лица за предоставянето им.

Специалист « Социални дейности »

1. Подпомага организирането дейността на Звеното по предоставяне на услугите.

2. Осъществява пряк контакт с потребителите и техните близки в офиса на звеното и домовете на лицата, изготвя социални анкети и мотивирано предложение за корекция в договорените услуги с Анекс.

3. Четири дни всеки  месец оказва социална подкрепа и консултиране на потребители, ползващи услугите на Звеното - при подадена заявка от потребители.

 Социален работник

1. Организира цялостната дейност на Звеното и координира  дейността  по предоставяне на услугите между   потребителите на услугите и техните близки, наетите лица за предоставянето им.

2. Четири дни всеки  месец оказва социална подкрепа и консултиране на потребители, ползващи услугите на Звеното - при подадена заявка от потребители.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжностите „Специалист социални дейности” и  „Социален работник”:

 1. Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на социални науки.
 2. Професионален опит - 2 години в сферата на социалните услуги за възрастни и/или деца -  за „Социален работник”;
 3. Мотивация за упражняване на дейността с целевата група;
 4. Умения за работа в екип;
 5. Комуникативни способности ;
 6. Компютърна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet;
 7. Не са осъждани;

За предимство се счита:

 1. Опит при изпълнение на  проекти по ОПРЧР  (минимум 6 месеца).

Начин на извършване на подбора:

 • По документи
 • Интервю

Документи за кандидатстване:

 • заявление по образец/предоставя се на място в офиса на проекта/;
 • копие от документ за завършено образование;
 • копие от документ, удостоверяващ професионален опит /ако е приложимо/;
 • автобиография.

Място за подаване на документи:

 • Община град Добрич;  ул. „Независимост” 7, ет.11, стая 5 /бивш партиен дом/

Краен срок за подаване на документи

 • 05. 08. 2016 г.  до 14.00 ч.

Обявяване на допуснатите до интервю16.00ч.  на сайта на Община гр. Добрич.

 

Дата и място за провеждане на интервю

08. 08. 2016 г. от 09.00 часа

ул. „Независимост” 7, ет.11, стая 5 /бивш партиен дом/

 

Обявяване на резултатите – 9. 08. 2016 г.

Място – Интернет страница на Община град Добрич;

Офиса на проекта- ул. „Независимост” 7, ет.11

Актуално

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март

20.02.2019

  3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...

Община град Добрич Ви кани на проявите, посветени на националния празник 3 март
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C ясно небе
Нагоре