Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник поддръжка спортни съоръжения" в ОП "Спортни имоти"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 27.07.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № 934 от 27.07.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Калина Георгиева  - Секретар на Община град Добрич

и членове:

1. Николета Коларова – старши юрисконсулт Община град Добрич;

2. Пламен Папазов – Директор ОП „Спортни имоти”

проведе своето заседание - втори етап от подбора - събеседване за две работни места за длъжността „Работник поддръжка спортни съоръжения” в ОП „Спортни имоти”, Община град Добрич.

 

До събеседване са допуснати:

Драгомир Петков Енев

Цветомир Демирев Георгиев

Ради Маринов Радев

 

Кандидатите се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. На кандидатите бяха зададени 7 еднакви въпроса, на всеки от които комисията постави точки - от 1 до 5. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията. Максималният брой точки е 105.

 

След оценяването, комисията класира кандидатите, както следва:

  1. Цветомир Демирев Георгиев -98 точки
  2. Ради Маринов Радев – 95 точки
  3. Драгомир Петков Енев – 63 точки

Комисията предлага да се  сключат трудови договори на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 с кандидатите, класирали се на първо и второ място.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Община Добрич изгради нов паркинг до Кооперативния пазар

22.06.2018

Новият паркинг до Кооперативния пазар вече е изграден и осигурява 45 паркоместа за търговците, гражданите и гостите на Добрич. Паркингът се намира между улиците „Пере Тошев“, „Княз Дондуков“ и площад...

Община Добрич изгради нов паркинг до Кооперативния пазар
ВИЖ ДОБРИЧ
22° C разкъсана облачност
Нагоре