Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Огняр" в ЦДГ 24 "Приказен свят"

П Р О Т О К ОЛ

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТ „ОГНЯР” В ДЕТСКА ГРАДИНА ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ

 

           Днес, 25.07.2016 г. в 09.00 ч. комисия, назначена със Заповед № 348/ 14.07.2016 г. на Директора на ЦДГ № 24 „ Приказен свят” в състав:

         Председател – Маргарита Денкова Николова-Колева – старши учител

         Членове:   1. Венера Иванова Маринова –учител

                           2. Нели Петрова Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

        

       проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността „огняр” в ЦДГ № 24 „Приказен свят”.

 

 

Комисията констатира следното:

За длъжността са подали документи 5 кандидати.

  1.  Венелин Светозаров Велков
  2.  Красимир Георгиев Събев
  3.  Веско Симеонов Панайотов

      4.   Добри Славов Енчев

      5.   Красимир Тодоров Костов

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап  от подбора – събеседване всички 5 кандидати.

               

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 27.07.2016 г. от 09.00 ч. в музикален кабинет на ЦДГ №24 „Приказен свят” гр. Добрич. Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от работата на комисията.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

 

 

Актуално

Трифон Зарезан в Добрич

13.02.2019

И тази година Трифон Зарезан ще бъде отбелязан в Добрич с ритуала „Зарязване на лозата“. Организаторите на събитието – Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич, канят всички на 14 февруари...

Трифон Зарезан в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4° C ясно небе
Нагоре