Започва раздаването на храни за социално слаби лица от интервенционните запаси на Европейския съюз

Уважаеми съграждани, на 07.10.2013 г. от 8.30 ч., в пункт за раздаване на хранителни продукти при ДКЦ 2, в присъствието на г-жа Детелина Николова - Кмет на Община град Добрич, ще се състои официалното откриване на Програма 2013 „Разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз на социално слаби лица", осъществяван от разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие" и Български червен кръст в партньорство с Община град Добрич.

Храни от интервенционни запаси ще се предоставят в рамките на два транша на:
1. лицата, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), за последния отоплителен сезон;
2. (нова - ДВ, бр.19 от 2013 г.) лица, на които е отказано отпускане на целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон на основание чл.2, ал.4 от Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за съответната година;
3. майки (осиновителки), получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
4. право имащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания, по реда на чл. 8д ЗСПД;
5. семействата, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца;
6. лица, полагащи грижи за хора с увреждания, участвали през предходната календарна година в дейност „Личен асистент" по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания";
7. лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 133 от 1998 г.);
8. (нова - ДВ, бр.19 от 2013 г.) ветерани от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за съответната година.

Списъците на право имащите - 2358 лица за град Добрич, са изложени в Дирекция „Социално подпомагане".

Пунктовете, в които можете да получите хранителните продукти са:

Пункт №1: Клуб на пенсионера в жк. «Христо Ботев»
Пункт №2: Храм «Света Троица»
Пункт №3: Клуб на пенсионера на ул. «Брацигово» №20
Пункт №4: Клуб на пенсионера на ул. „Дунав"
Пункт №5: ДКЦ - 2, бул. „25-ти ІХ"


Работно време на пунктовете за първи транш, включващ периода 07.10 - 31.10. 2013 г.

от понеделник до петък - 8.30 до 16.00 ч.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
15.78° C предимно ясно
Нагоре