Проект "План Бъдеще"

Идентификация

Наименование: „План бъдеще – подобряване на капацитета на човешките ресурси в Община град Добрич за по-добро градско управление, планиране и развитие”
Номер на проект: BG0039
Източник на финансиране: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
Срок на изпълнение: Април 2009 г.Април 2011 г.   
Статус: Приключил
Описание
Цели: Въвеждане на нова модерна система за подобряване на възможностите и намаляване на рисковете при поддръжка и управление на инфраструктурата и комуникациите, а също и дейностите по градско планиране и развитие.
Описание на проекта: Геодезическо заснемане на 1100 км подземни проводи и съоръженията към тях, включващи водопроводна, канализационна, слаботокова, силнотокова и газопроводна мрежи на територията на Община град Добрич.Разработване на Географска информационна система(ГИС), базирана на получените данни от геодезическото заснемане. Обучения по експлоатацията и поддръжка на ГИС.
Основни дейности:

- Изработване на специализирана кадастрална карта на подземни проводи и съоръженията към тях на Община град Дорич;                                                                               

- Създаване на Географска информационна система на подземни проводи и съоръженията към тях;                          

- Обучения по експлоатацията и поддръжка на системата и споделени добри практики от български и норвежки общини с  опит в работата с географска информационна система.

Финансова информация
Обща стойност на проекта: 301 880 Евро
Размер на финансовата помощ: 301 880 Евро
Допълнителен финансов принос на община Добрич:  
Партньори
Партньори: ВиК ЕООД; ЕоН ЕАД; Черноморска технологична компания АД; Алкател Лусент България АД
Изпълнители
Име на консорциум: Консорциум „Кадастър за Добрич”
Предмет на договора:

Услуги                                                                                   

Изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръженията към тях на територията на Община град Добрич

Стойност на договора: 398 989,32 лв.
Срокове:

- Срок на изпълнение 9 месеца от датата на подписване на договора 11.02.2010                                                   

- Гаранционен срок – 48 месеца

Име на фирма: „Стемо” ООД 
Предмет на договора:

Доставка                                                           

Доставка на компютърно оборудване и операционна система за сървърен клъстер

Стойност на договора: 56 140,63 лв.
Срокове:

- Срок на изпълнение 45 дни от датата на подписване на договора - 22.03.2010 г.                                                       

- Гаранционен срок – 36 месеца

Име на консорциум: Консорциум „КЕРИС”
Предмет на договора:

Услуги                                                                                

Разработване, доставка и внедряване на ГИС на подземни проводи и съоръженията към тях на територията на Община град Добрич

Стойност на договора: 46 691,60 лв.

 Срокове:

Срок на изпълнение 45 дни от датата на подписване на договора - 25.03.2010 г.

 Лице за контакт

Име и телефон за връзка: Мариела Николова, тел. 058/ 600 050

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15° C разкъсана облачност
Нагоре