Уважаеми г-н/г-жо, настоящата анонимна анкета се провежда с цел да се проучи Вашето мнение относно нуждата от разкриване на филиал на Медицински университет – Варна в Добрич. Във филиала ще се извършва обучение по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. Моля, отбележете предпочетеният от Вас отговор с „X”.

Нагоре